Me.02/1 Căderea liberă

Me.02/1-1.v.1 Experiment virtual aplicativ: „Stabilirea caracterului mişcării la căderea unui corp pe verticală”

Me.02/1-2.v.1 Experiment virtual aplicativ : „Măsurarea acceleraţiei la căderea liberă a unui mobil în condiţiile terestre”

Me.02/1-3.v.1 Experiment virtual aplicativ: ”Măsurarea acceleraţiei la căderea liberă la diferite latitudini geografice în condiţiile terestre”

Me.02/1-4.v.1 Experiment virtual aplicativ: „Determinarea acceleraţiei căderii libere pe Lună şi pe planetele Sistemului Solar”