Laborator virtual: Capitole de Fizică Interactivă

Concepte de bază   

   Laboratorul virtual conține o serie de capitole de fizică interactivă care sunt predestinate pentru soluționarea unui șir de probleme didactice legate de modernizarea predării, facilitarea înțelegerii și
învățării aprofundată a fizicii.

   Lucrările propuse pe acest site www.proIntelect.com sunt un produs intelectual pedagogic nou şi de performanţă, realizate în urma unei experiențe de 15 ani de cercetări științifice, metodologice și didactice aprofundate în domeniul învățământului asistat de calculator… Capitolele de fizică interactivă propuse aici cuprind 10 teme și peste 50 experimente virtuale sunt doar o mică parte din aplicațiile elaborate la toate capitolele de fizică de liceu și facultate.

............................................................................................................................................................................................................................

Laborator virtual

Experimentele şi lucrările de laborator propuse se efectuează în timp real şi cu mijloace (accesorii virtuale) analoage celor reale din laborator. Toate lucrările virtuale propuse, fără excepţie, au un caracter aplicativ, deoarece sunt însoţite de măsurări şi calcule ale mărimilor fizice corespunzătoare fenomenului fizic studiat.

 

MM.01 Mijloace de măsură a dimensiunilor liniare.

MM.01/1 Şublerul.

MM.01/2 Micrometrul

 


ME.01 Cinematica: mişcarea rectilinie uniform accelerată.

ME.01/1 Studiul experimental al legilor şi ecuaţiilor cinematicii

ME.02 Cinematica mişcării corpurilor în câmpuri gravitaţionale uniforme.

ME.02/1 Căderea liberă.

EXPERIMENTUL VIRTUAL CA O PUNTE ÎNTRE MODELUL TEORETIC ȘI EXPERIMENTUL REAL

Motto: Ascult şi... uit, Văd... şi ţin minte, Fac şi... înţeleg! 

   Fizica este ştiinţa care studiază mecanisme complexe de interacţiune, descrise de formule matematice şi explică tot: de la formarea (ruperea) legăturilor interatomice până la apariţia Universului. Lumea fizicii cuprinde o sferă enormă de cunoştinţe care stă la baza tehnologiilor şi civilizaţiei moderne.

   Cercetarea ştiinţifică, ca cel mai puternic instrument de cunoaștere, formează o unitate dintre teorie şi practică. “Ştiinţa merge înainte pe două picioare numite teorie şi experiment. Câte o dată este pus jos primul, altă dată celălalt, dar progresul continuu este făcut numai prin folosirea ambelor” (Millikan). Cercetarea ştiinţifică reprezintă unitatea dintre teorie şi experiment. Rolul hotărâtor îi aparţine practicii, iar rolul teoriei este conducător.

Syndicate content