Cinematica: mişcarea rectilinie uniform accelerată.

 

Experiment virtual aplicativ:Determinarea vitezei medii şi a celei instantanee în mişcarea rectilinie uniform variată” (Varianta 1, Varianta 2)

Lucrare de laborator: „Măsurarea modulului acceleraţiei unui mobil în mişcarea rectilinie uniform accelerată” (Varianta 1, Varianta 2)

Experiment virtual aplicativ: „Verificarea ecuaţiei vitezei instantanee în mişcarea rectilinie uniform accelerată”

Experiment virtual aplicativ: „Verificarea experimentală a ecuaţiei lui G. Galilei” (Varianta 1, Varianta 2)

Lucrare de laborator: „Verificarea experimentală a rapoartelor spaţiilor parcurse în mişcarea rectilinie uniform accelerată” (Varianta 1, Varianta 2).

Notă: Varianta I – metoda cronometrării; Varianta II – metoda cronofotografierii