Laborator virtual

Experimentele şi lucrările de laborator propuse se efectuează în timp real şi cu mijloace (accesorii virtuale) analoage celor reale din laborator. Toate lucrările virtuale propuse, fără excepţie, au un caracter aplicativ, deoarece sunt însoţite de măsurări şi calcule ale mărimilor fizice corespunzătoare fenomenului fizic studiat.

 

MM.01 Mijloace de măsură a dimensiunilor liniare.

MM.01/1 Şublerul.

MM.01/2 Micrometrul

 


ME.01 Cinematica: mişcarea rectilinie uniform accelerată.

ME.01/1 Studiul experimental al legilor şi ecuaţiilor cinematicii

ME.02 Cinematica mişcării corpurilor în câmpuri gravitaţionale uniforme.

ME.02/1 Căderea liberă.

Me.03/1 Mișcarea balistică în ipoteza neglijării rezistenței mediului în condițiile terestre și pe corpurile cerești din Sistemul Solar.

Me.04 Mişcarea balistică în condiţii reale.

Me.04/1 Mișcarea balistică a unei bile în prezența rezistenței mediului și  în lipsa vântului.

Me.04/2 Mișcarea balistică a unei bile într-un mediu în prezența vântului.

OO.01 Optica ondulatorie. Interferenţa luminii.

OO.01/1 Studiul interferenţei luminii. Dispozitivul Young. Aplicaţii.


OO.01/2 Studiul interferenţei luminii. Biprisma lui Fresnel. Aplicaţii.


OO.01/3 Studiul interferenţei luminii. Inelele lui Newton. Aplicaţii.


OO.02 Difracţia radiațiilor optice.

OO.02/1 Studiul difracției radiațiilor optice pe orificii de orice configurație.

OO.02/2 Studiul difracției radiațiilor optice pe fante și sisteme de fante liniare paralele.


OO.02/3 Studiul difracției radiațiilor optice pe structuri periodice. Aplicații.


FA.01 Fizica atomului.

FA.01/1 Spectre de emisie a atomilor