Me.02 Cinematica mişcării corpurilor în câmpuri gravitaţionale uniforme

Me.02/1 Căderea liberă


Me.02/1-1.v.1 Experiment virtual aplicativ: „Stabilirea caracterului mişcării la căderea unui corp pe verticală”

Me.02/1-2.v.1 Experiment virtual aplicativ : „Măsurarea acceleraţiei la căderea liberă a unui mobil în condiţiile terestre”

Me.02/1-3.v.1 Experiment virtual aplicativ: ”Măsurarea acceleraţiei la căderea liberă la diferite latitudini geografice în condiţiile terestre”

Me.02/1-4.v.1 Experiment virtual aplicativ: „Determinarea acceleraţiei căderii libere pe Lună şi pe planetele Sistemului Solar”

Me.03/1 Mișcarea balistică în ipoteza neglijării rezistenței mediului în condițiile terestre și pe corpurile cerești din Sistemul Solar


9. Experimente virtuale calitative: Studiul experimental al mișcării balistice în ipoteza neglijării rezistenței aerului.

  9.2. Experiment virtual calitativ: ”Studiul calitativ al dependenței distanței de zbor a unui mobil în vid de valoarea vitezei vo de lansare în vid de la sol (h=0) sub unul și același unghi αo=const

9.3 Experiment virtual calitativ: ”Studiul calitativ al dependenței distanței de zbor a unui mobil de valoarea unghiului de lansare în vid, de la sol (h=0) cu aceeași viteză vo=const

9.4 Experiment virtual calitativ: ”Studiul calitativ al dependenței distanței de zbor a unor mobile cu mase diferite lansate de la sol (h=0) în vid, sub unul și același unghi αo=const cu aceeași viteză vo=const

 

10. Experimente virtuale aplicative: Studiul experimental al mișcării balistice la aruncarea pe orizontală în absența rezistenței aerului.

 10.1 Experiment virtual aplicativ: ”Determinarea accelerației gravitaționale a mobilelor lansate orizontal h≠0”

10.2 Experiment virtual aplicativ: ”Măsurarea timpului total de parcurs al mobilelor aruncate orizontal h≠0”

10.3 Experiment virtual aplicativ: ”Determinarea vitezei inițiale a mobilelor aruncate orizontal h≠0”

 

11. Experimente virtuale aplicative: Studiul experimental al mișcării balistice la aruncarea oblică de la sol în absența rezistenței aerului.    

11.1 Experiment virtual aplicativ: ”Determinarea accelerației gravitaționale a mobilelor aruncate oblic față de orizont de la sol (h=0)”

11.2 Experiment virtual aplicativ: ”Măsurarea indirectă a timpului total de parcurs al mobilelor lansate oblic față de orizontală de la suprafața solului (h=0)

11.3 Experiment virtual aplicativ: ”Determinarea indirectă a vitezei inițiale a mobilelor aruncate oblic față de orizont de la suprafața solului (h=0)”

11.4 Experiment virtual aplicativ: ”Măsurarea indirectă a înălțimii maxime hmax a traiectoriei mobilelor lansate oblic față de orizontală de la sol (h=0)”

 

12. Experimente virtuale aplicative: Studiul experimental al mișcării balistice la aruncarea oblică de la înălțimea h ≠ 0 în absența rezistenței aerului.

12.1 Experiment virtual aplicativ: ”Măsurarea indirectă a accelerației gravitaționale a mobilelor aruncate oblic față de orizont de la înălțimea h≠0”

 12.2 Experiment virtual aplicativ: ”Măsurarea indirectă a timpului total de parcurs a mobilelor aruncate oblic față de orizont de la înălțimea h≠0 ”

12.3 Experiment virtual aplicativ: ”Cercetarea dependenței coordonatelor vârfului traiectoriei de condițiile experimentului în ipoteza neglijării rezistenței atmosferei”

 

13. Experimente virtuale calitative: Studiul experimental al mișcării balistice la aruncarea oblică de la sol în lipsa rezistenței atmosferei pe diferite planete.

13.1 Experiment virtual calitativ: ”Studiul comparativ al mișcărilor balistice ale unui mobil aruncat oblic de la sol în câmpurile gravitaționale ale Lunii și ale planetelor Sistemului Solar”

13.2 Experiment virtual calitativ: ”Efectuarea unuia din experimentele din pp. 9, 10 , 11 , 12 în câmpul gravitațional al Lunii sau al oricărei planete din Sistemul Solar”