Me.04 Mişcarea balistică în condiţii reale

Me.04/1 Mișcarea balistică a unei bile în prezența rezistenței mediului și  în lipsa vântului 

Me.04/1-1.v.1 Experiment virtual: ”Influența valorii coeficientului de rezistență k al mediului asupra caracteristicilor traiectoriilor balistice descrise de o bilă lansată oblic sub unghiul α0=const, cu viteza v0=const (viteza vântului vv=0).

Me.04/1-2.v.1 Experiment virtual: ”Studiul comparativ al caracteristicilor curbelor balistice descrise de bile cu mase diferite lansate oblic sub același unghi α0=const, cu una și aceeași viteză v0=const și în același  mediu cu coeficientul de rezistență k=const (viteza vântului vv=0).

Me.04/1-3.v.1 Experiment virtual: Studiul comparativ al caracteristicilor curbelor balistice descrise de o bilă la lansarea oblică a ei sub același unghi α0=const, cu diferite viteze de lansare v0≠const:

a) în vid sau în ipoteza neglijării rezistenței mediului (k=0)

b) într-un mediu cu coeficientul de rezistență k=const (viteza vântului vv=0)

 

Me.04/2 Mișcarea balistică a unei bile într-un mediu în prezența vântului

Me.04/2-1.v.1 Experiment virtual: Studiul comparativ al caracteristicilor curbelor balistice descrise la lansarea oblică a unei bile în prezența vântului favorabil (de coadă β=00) la diferite viteze ale acestuia vv≠const (m=const, v0=const, α0=const,k=const).

Me.04/2-2.v.1 Experiment virtual: Studiul comparativ al caracteristicilor curbelor balistice descrise la lansarea oblică a unei bile în prezența vântului nefavorabil (de proră β=1800) la diferite viteze ale acestuia vv≠const (m=const, v0=const, α0=const, k=const).

Me.04/2-3.v.1 Experiment virtual: Studiul comparativ al caracteristicilor curbelor balistice descrise la lansarea oblică a unei bile în prezența vântului care suflă lateral din aceeași direcție sub un unghi β=const dar cu diferite viteze vv≠const (00<β<900, m=const, v0=const, α0=const, k=const).

Me.04/2-4.v.1 Experiment virtual: Studiul comparativ al caracteristicilor curbelor balistice descrise la lansarea oblică a unei bile în prezența vântului care suflă lateral din aceeași direcție sub un unghi β=const dar cu diferite viteze vv≠const (900<β<1800, m=const, v0=const, α0=const, k=const).

Me.04/2-5.v.1 Experiment virtual : Studiul comparativ al caracteristicilor curbelor balistice descrise la lansarea oblică a unei bile în prezența vântului care suflă lateral cu viteză vv=const din direcții diferite 900<β<1800 (m=const, v0=const, α0=const, k=const). 

Me.04/2-6.v.1 Experiment virtual: Studiul comparativ al caracteristicilor curbelor balistice descrise la lansarea oblică a unei bile în prezența vântului care suflă lateral din aceeași direcție, sub un unghi β=const, dar cu viteze corespunzătoare valorilor scării de clasificare a vânturilor-scara Beaufort. (00<β<900, m=const, v0=const, α0=const, k=const).

Me.04/2-7.v.1 Experiment virtual: Studiul comparativ al caracteristicilor curbelor balistice descrise la lansarea oblică a unei bile în prezența vântului care suflă lateral din aceeași direcție, sub un unghi β=const, dar cu viteze, corespunzătoare valorilor scării de clasificare a vânturilor–scara Beaufort. (900<β<1800, m=const, v0=const, α0=const, k=const). 

 

Note:

1. Aici sânt utilizate următoarele însemne:

m–masa bilei (ghiulelei); v0viteza de lansare oblică a bilei; α0unghiul de lansare față de orizontală; kcoeficientul de rezistență a mediului; unghiul  β–determină direcția vântului; vvviteza vântului.

2. Scara de clasificare a vânturilor (scara Beaufort) este prezentată  în Anexă modulului Me.04.