OO.01 Interferenţa luminii

OO.01/1 Studiul interferenţei luminii. Dispozitivul Young. Aplicaţii.


OO.01/1-1.v.1 Experiment virtual aplicativ: ”Studiul calitativ al figurilor de interferenţă, formate cu ajutorul dispozitivului Young”

OO.01/1-2.v.1 Lucrare de laborator: „Determinarea lungimii de undă a unei radiaţii optice monocromatice necunoscute şi a ecartamentului dispozitivului Young”

OO.01/1-3.v.1 Experiment virtual aplicativ: „Studiul deplasării sistemului de franje. Aplicaţii practice (determinarea indicelui de refracţie şi a grosimii lamelor optice)”

OO.01/2 Studiul interferenţei luminii. Biprisma lui Fresnel. Aplicaţii.


OO.01/2-1.v.1 Experiment virtual aplicativ: „Studiul calitativ al figurilor de interferenţă, obţinute cu ajutorul biprismei Fresnel”

OO.01/2-2.v.1 Lucrare de laborator virtuală: „Determinarea interfranjei şi a lungimii de undă a radiaţiilor optice cu ajutorul biprismei lui Fresnel”

OO.01/2-3.v.1 Experiment virtual aplicativ: „Determinarea indicelui de refracţie al sticlelor optice prin metoda interferenţială”

OO.01/3 Studiul interferenţei luminii. Inelele lui Newton. Aplicaţii.


OO.01/3-1.v.1 Experiment virtual aplicativ: „Studiul calitativ al figurilor de interferenţă, obţinute cu ajutorul dispozitivului Newton”

OO.01/3-2.v.1Lucrare de laborator virtuală: „Determinarea lungimii de undă a luminii şi a razei de curbură a lentilei plan-convexe prin metoda inelelor lui Newton”

OO.01/3-3.v.1 Experiment virtual aplicativ: „Determinarea indicelui de refracţie al  unui lichid  transparent  prin metoda inelelor lui Newton“