OO.02 Difracţia radiațiilor optice.

OO.02/1 Studiul difracției radiațiilor optice pe orificii de orice configurație.


OO.02/1-1.v.1 Experiment virtual calitativ: ”Studiul difracției radiațiilor optice monocromatice pe orificii circulare”

OO.02/1-2.v.1 Experiment virtual calitativ: ”Observarea figurilor de difracție a radiațiilor monocromatice pe orificii de configurație semicerc și un sfert de cerc”

OO.02/1-3.v.1 Experiment virtual calitativ: ”Studiul calitativ al figurilor de difracție a radiațiilor optice monocromatice pe orificii dreptunghiulare și pătrate”

OO.02/1-4.v.1 Experiment virtual calitativ: ”Observarea figurilor de difracție a radiațiilor monocromatice pe orificii de configurație arbitrare practicate într-un paravan opac”

 

OO.02/2 Studiul difracției radiațiilor optice pe fante și sisteme de fante liniare paralele.


OO.02/2-1.v.1 Experiment virtual calitativ: „Studiul calitativ al difracției radiațiilor laser pe o fantă liniară”

OO.02/2-2.v.1 Experiment virtual aplicativ:”Măsurarea lărgimii unei fante liniare cu ajutorul figurii de difracție”

OO.02/2-3.v.1 Experiment virtual calitativ: „Studiul difracţiei radiațiilor optice pe sisteme de două fante liniare, identice și paralele” 

OO.02/2-4.v.1 Experiment virtual aplicativ: „Studiul difracţiei radiațiilor optice pe sisteme de mai multe fante liniare paralele și echidistante”

 

OO.02/3 Studiul difracției radiațiilor optice pe structuri periodice. Aplicații.


OO.02/3-1.v.1 Experiment virtual calitativ: ”Rețeaua unidimensională de difracție ca dispozitiv optic”

OO.02/3-2.v.1 Lucrare de laborator: ”Rețeaua de difracție. Determinarea lungimii de undă a radiațiilor optice sau a constantei rețelei de difracție”

OO.02/3-3.v.1 Lucrare de laborator: ”Studiul spectrelor de emisie ale atomilor cu ajutorul rețelei de difracție”

OO.02/3-4.v.1 Experiment virtual calitativ: ”Studiul calitativ al figurilor de difracție formate de radiațiile optice pe o rețea bidimensională”

OO.02/3-5.v.1 Experiment virtual aplicativ: ”Determinarea dimensiunilor ochiurilor rețelelor bidimensionale”