Me.03/1 Mișcarea balistică în ipoteza neglijării rezistenței mediului în condițiile terestre și pe corpurile cerești din Sistemul Solar

12. Experimente virtuale aplicative: Studiul experimental al mișcării balistice la aruncarea oblică de la înălțimea h≠0 în absența rezistenței aerului.

12.1 Experiment virtual aplicativ: ”Măsurarea indirectă a accelerației gravitaționale a mobilelor aruncate oblic față de orizont de la înălțimea h≠0”

12.2 Experiment virtual aplicativ: ”Măsurarea indirectă a timpului total de parcurs a mobilelor aruncate oblic față de orizont de la înălțimea h≠0 ”

12.3 Experiment virtual aplicativ: ”Cercetarea dependenței coordonatelor vârfului traiectoriei de condițiile experimentului în ipoteza neglijării rezistenței atmosferei”