OO.01/2 Studiul interferenţei luminii. Biprisma lui Fresnel. Aplicaţii.

OO.01/2-1.v.1 Experiment virtual aplicativ: „Studiul calitativ al figurilor de interferenţă, obţinute cu ajutorul biprismei Fresnel”

OO.01/2-2.v.1 Lucrare de laborator virtuală: „Determinarea interfranjei şi a lungimii de undă a radiaţiilor optice cu ajutorul biprismei lui Fresnel”

OO.01/2-3.v.1 Experiment virtual aplicativ: „Determinarea indicelui de refracţie al sticlelor optice prin metoda interferenţială”